+48 (17) 227-31-08 | +48 509-512-986 | biuro@trans-kop.com

Żerdzie

Żerdzie

Sprężone żerdzie elektroenergetyczne typu „E” są jednym z podstawowych produktów wykonywanych w zakładzie Solbet Kolbuszowa S.A. Prefabrykaty betonowe tego typu są wyrobami najwyższej jakości zgodnymi z normą europejską EN 12843. Podstawową cechą tego produktu jest wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz szczelność zabezpieczającą przed penetracją wody. Kolejnymi zaletami jest brak wymaganej konserwacji, estetyczny wygląd, ponad 50-letnia trwałość oraz ograniczenie możliwość zarysowania i zadrapania gładkiej powierzchni. Dostępne żerdzie elektroenergetyczne pozwalają zastąpić rozbudowane przestrzennie konstrukcje jednym elementem. Co równie istotne, odznaczają się także łatwością posadowienia w gruncie. W sprzedaży posiadamy żerdzie o następujących parametrach:

Średnice wierzchołkowe: 173, 218 oraz 263 mm

Długości: 9 m, 10,5 m, 12 m, 13,5 m oraz 15 m

Nośność wierzchołkowa: 2,5-20 kN.

Lp. Typ żerdzi Znamionowa siła wierzchołkowa (kN) Masa [kg] Wymiary
(m) (mm)
L L1 D d
1 E 9/2,5 2,5 950 9 1,8 309 173
2 E 9/4,3 4,3 1100 9 2 309 173
3 E 9/10 10 1302 9 2,2 354 218
4 E 9/12 12 1380 9 2,2 354 218
5 E 10,5/2,5 2,5 1100 10,5 1,8 330 173
6 E 10,5/4,3 4,3 1100 10,5 330 330 173
7 E 10,5/6 6 1500 10,5 2 375 218
8 E 10,5/10 10 1600 10,5 2,2 375 218
9 E 10,5/12 12 2150 10,5 2,2 375 218
10 E 10,5/15 15 2150 10,5 2,2 420 263
11 E 10,5/17,5 17,5 2150 10,5 2,2 420 263
12 E 10,5/20 20 2150 10,5 2,2 420 263
13 E 10,5/25 25 2150 10,5 2,2 420 263
14 E 12/2,5 2,5 1400 12 2 353 173
15 E 12/4,3 4,3 1450 12 2,2 353 173
16 E 12/6 6 2000 12 2,2 398 218
17 E 12/10 10 2050 12 2,5 398 218
18 E 12/12 12 2050 12 2,5 398 218
19 E 12/15 15 2600 12 2,5 443 263
20 E 12/17,5 17,5 2600 12 2,5 443 263
21 E 12/20 20 2600 12 2,5 443 263
22 E 12/25 25 2600 12 2,5 443 263
23 E 13,5/4,3 4,3 2050 13,5 2,4 420 218
24 E 13,5/6 6 2050 13,5 2,5 420 218
25 E 13,5/10 10 2500 13,5 2,7 420 218
26 E 13,5/12 12 2500 13,5 2,7 420 218
27 E 13,5/15 15 3080 13,5 2,7 465 263
28 E 13,5/17,5 17,5 3080 13,5 2,7 465 263
29 E 13,5/20 20 3200 13,5 2,7 465 263
30 E 13,5/25 25 3200 13,5 2,7 465 263
31 E 15/4,3 4,3 2400 15 2,7 465 218
32 E 15/6 6 2400 15 2,8 443 218
33 E 15/10 10 2900 15 3 443 218
34 E 15/12 12 3000 15 3 443 218
35 E 15/15 15 3610 15 3 488 263
36 E 15/17,5 17,5 3610 15 3 488 263
37 E 15/20 20 4180 15 3 488 263
38 E 15/25 25 4380 15 3 488 263

* Pole obowiązkowe

Jak wygląda proces produkcji żerdzi betonowych?

Zastosowanie nowej technologii zagęszczania mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia i gładką powierzchnię, co gwarantuje dużą trwałość i nośność żerdzi wirowanych. Do wykonania mieszanki betonowej stosuje się surowce gwarantujące ochronę strukturalną betonu:

 • kompozycje płukanych kruszyw łamanych (granit, bazalt, dolomit oraz żwiru i piasku naturalnego),
 • cement przeznaczony do betonu narażonego na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Przy projektowaniu mieszanki betonowej dąży się do uzyskania wymaganych właściwości (konsystencja, urabialność) oraz parametrów technicznych betonu wirowanego (gwarantowana wytrzymałość na ściskanie co najmniej 50 MPa, nasiąkliwość ≤ 4%).

Żerdzie – zastosowanie

 • napowietrzne linie niskiego i średniego napięcia,
 • napowietrzne linie telefoniczne,
 • linie trakcji kolejowych i tramwajowych,
 • napowietrzne i kablowe linie oświetleniowe,
 • słupowe stacje transformatorowe,
 • maszty radiowe i telefonii komórkowej,
 • konstrukcje wsporcze estakad,
 • konstrukcje wsporcze tablic reklamowych.

Zalety zastosowania żerdzi wirowanych

 • duża wytrzymałość mechaniczna i szczelność zabezpieczająca przed penetracją wody,
 • brak konieczności konserwacji, ponad 50-letnia trwałość,
 • estetyczny wygląd, ograniczona możliwość zarysowania gładkiej powierzchni,
 • brak ostrych krawędzi narożnych na uszkodzenia,
 • ograniczenie wielkości terenów rolnych wyłączonych z użytkowania rolnego,
 • umożliwienie zwiększenia rozpiętości przęseł, mniejsza ilość słupów na 1 km linii,
 • zastąpienie rozbudowanych przestrzennych konstrukcji jedną żerdzią,
 • łatwość posadowienia w gruncie.

Żerdzie – składowanie, transport oraz montaż

Żerdzie wirowane mogą być osadzane bezpośrednio w gruncie lub w fundamentach żelbetowych albo stalowo-betonowych, z płytami ustojowymi. Osadzanie żerdzi powinno być określone w projektach konstrukcji wsporczych w każdym zastosowaniu żerdzi.

Żerdzie mogą być podnoszone na placach składowych w środku ciężkości za pomocą uchwytu nożycowego lub za pomocą dwóch zawiesi pasowych zlokalizowanych w strefie środkowej w odległości minimum 1,5 m od środka ciężkości. Do podnoszenia żerdzi w trakcie montażu z pozycji leżącej do pionowej należy używać samozakleszczających się zawiesi. Osadzanie żerdzi bezpośrednio w gruncie lub w fundamencie betonowym powinno odbywać się przy użyciu dźwigu samochodowego.

Na placach składowych żerdzie powinny być układane naprzemianległymi warstwami przy zastosowaniu przekładek drewnianych (max. 5 warstw). Przekładki powinny być umieszczone jedna nad drugą. W celu zabezpieczenia żerdzi przed „rozjechaniem się” stosu, składowiska należy podzielić konstrukcjami zabezpieczającymi o maksymalnej szerokości 3,0 m albo w przekładkach należy wykonać wcięcia na głębokość minimum 30 mm. Składowisk żerdzi nie można lokalizować na terenie pochyłym. W magazynie wytwórcy dopuszcza się składowanie żerdzi z zastosowaniem przekładek tylko w cieńszym końcu. Grubsze końce żerdzi mogą być układane bez przekładek na styku z żerdziami warstwy niższej.

W czasie transportu żerdzie muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w dwóch kierunkach podłużnym i poprzecznym, a szczegółowy sposób podparcia oraz liczbę przewożonych żerdzi należy uzależnić od środka transportu. Maksymalna długość na jaką może wystawać żerdź na środku transportowym poza punkt podparcia wynosi 3,0 m.