+48 (17) 227-31-08 | +48 509-512-986 | biuro@trans-kop.com

Przepusty drogowe

Przepusty drogowe

Przepusty drogowe to wyjątkowo trwałe prefabrykaty, które stanowią istotną część infrastruktury drogowej, a dokładniej są integralnym elementem dróg i mostów. Konstrukcje z nich wykonane mogą mieć rozpiętość nawet kilku metrów i tworzą często rozległe tunele. Ich najważniejszą funkcją jest umożliwienie swobodnego przepływu cieków wodnych, czasem służą jako przejścia dla zwierząt (tzw. przepusty ekologiczne). Przepusty były budowane pod drogami czy nasypami kolejowymi praktycznie od zawsze. Dawniej budowano przepusty z kamieni i cegieł, dziś dostępne na rynku są nowocześniejsze i bardziej praktyczne i ekonomiczne rozwiązania.

SOLBET

* Pole obowiązkowe

Przepusty drogowe – z czego są wykonane?

Bardzo ważna jest więc wysoka jakość materiałów użytych w całej konstrukcji, a także sposób prowadzenia prac montażowych – połączenie prefabrykatów, ułożenie ich na gruncie, wykonanie zasypki i jej zagęszczenia.

Stosowane współcześnie betonowe przepusty drogowe powstają z mieszaniny kruszywa bazaltowego, cementu i wody. Takie rozwiązanie zapewnia wytrzymałość, wodoszczelność, mrozoodporność oraz niską ścieralność. Materiał ten zapewnia też trwałą konstrukcję oraz odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne.

Czym się różnią przepusty drogowe?

Te dostępne na rynku różnią się przede wszystkim materiałem, z jakiego są wykonane, a także budową, długością i kształtem. Przybierają kształt rury lub półotwartych konstrukcji przypominających łuk. Wyróżnia się przepusty kołowe, eliptyczne, gardzielowe oraz tzw. ramy profilowe, które w przekroju wyglądają jak prostokąt. Ważne jest to, że żadne przepisy nie określają jednoznacznie, z jakich materiałów mają być wykonane przepusty drogowe, co daje konstruktorom i producentom dość duże pole manewru.

Przepusty drogowe – jakie mają zalety?

Do zalet przepustów skrzynkowych należy przede wszystkim łatwy i szybki montaż. Kolejną z nich jest solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Wykonywane są one jako zbrojone, o zamkniętym lub otwartym kształcie przekroju poprzecznego. Ich rozmiar różni się w zależności od wymogów miejsca montażu. Dzięki odpowiedniej wielkości, jak i wytrzymałości przepusty skrzynkowe przystosowane są zarówno do ciężaru osób i zwierząt, jak i nawet przejazdu ciężkich maszyn czy ciągników rolniczych. Warto wspomnieć, że można je z powodzeniem stosować przy budowie studni i rur osłonowych oraz zabezpieczenia bądź wzmacniania już istniejących konstrukcji.

Przepusty drogowe – nasza oferta

Bogata oferta gotowych, prefabrykowanych przepustów drogowych różnych producentów znacznie ułatwiła i przyspieszyła proces ich tworzenia. Nasz asortyment obejmuje przepusty drogowe zamknięte oraz przepusty drogowe otwarte o różnych wymiarach, objętościach i wagach.

  • Przepusty skrzynkowe dwudzielne – o przekroju kwadratowym lub prostokątnym – stosowane przy konstrukcji obiektów mostowych do budowy podzielnych korty rzek, ścieków, tuneli czy przejść dla zwierząt.
  • Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych – wyglądem przypominają skrzynkę – stosowane przy obiektach mostowych projektowanych na obciążenie ruchome. Znajdują zastosowanie w budowie tuneli, cieków wodnych, ciągów kanalizacyjnych, dróg polnych czy przejść dla dzikich zwierząt. Są łatwe w montażu, dlatego budowa postępuje szybko. Wykonanie z wysokiej klasy betonu gwarantuje wytrzymałość konstrukcji, jaką tworzą. Dostępne w wielu rozmiarach, o otwartym lub zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego.
  • Elementy prefabrykowane dla typowych przepustów kolejowych – skrzydła, oczepy, fundamenty i elementy pośrednie. Przeznaczone do budowy obiektów kolejowych, przeprowadzania cieków wodnych oraz przejść technologicznych przez nasypy kolejowe.